لطفا برای تکمیل فرم ارزیابی ویزاهای مهارت، فرم را از لینک زیر دانلود نموده و تکمیل کنید. سپس از طریق لینک ارسال فرم، نسخه تکمیل شده آن را برای ما ارسال نمایید. در صورتی که دارای همسر هستید فرم زیر را یکبار دیگر برای وی هم تکمیل کنید.

دانلود فرم ارزیابی ویزاهای مهارت

ارسال فرم ارزیابی مهارت

Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.