نغمه دانایی

تجربه شخصی از مهاجرت به استرالیا

من به عنوان یک مهاجر، تجربیات بسیار ارزشمند و دسته اولی از مهاجرت به استرالیا و درخواست ویزای استرالیایی دارم که خوشبختانه می توانم همه آن را به مشتریان خود انتقال بدهم. همچنین به عنوان یک وکیل مهاجرت حرفه ای و تایید شده، مدارک زیر را دارا هستم:

  • مدرک حرفه ای قوانین و دستورالعمل های مهاجرتی استرالیا
  • عضویت رسمی در مارا (سازمان ثبت نمایندگان مهاجرتی) به عنوان یک نماینده مهاجرت
  • عضویت در میا (انستیتوی مهاجرت استرالیا)

اگر به مهاجرت به استرالیا فکر می کنید، به اطلاعات حقیقی و به روز به همراه مشاوره حرفه ای نیاز دارید. شما پاسخ تمام سوالاتی که احتمالا درباره مهاجرت به استرالیا دارید را از طریق ما خواهید یافت.

ما مجموعه ای از خدمات حرفه ای شامل ارزیابی گزینه های مهاجرت، کمک در تهیه برنامه های مهاجرت، بررسی اسناد و مدارک، آماده سازی مدارک ارسالی، درخواست محل اقامت، کلیه اقدامات ارتباطی و پیگیری لازم با اداره مهاجرت و شهروندی می باشد.

نمایندگان مهاجرت ثبت شده باید مطابق با آیین نامه رفتار صادره از اداره ثبت نمایندگی های مهاجرت عمل کنند.